bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Praca w ROA

Dyrektor ROA w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy
w ROA w Łodzi z filią w Piotrkowie Trybunalskim na stanowisko: Inspektor ds. Wojewódzkiego Banku Danych
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy (40 g. tygodniowo)
Forma zatrudnienia: umowa o pracę;

Szczegóły do pobrania tutaj.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi do pobrania tutaj.

Ogłoszenie opublikowane dnia 01.12.2023 r.

Pełna treść ogłoszenia o wyniku naboru do pobrania tutaj.


Dyrektor ROA w Łodzi poszukuje kandydatów do pracy Stanowisko: psycholog
Miejsce pracy: Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi,
ul. Północna 27/29 91- 420 Łódź
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy (40 g. tygodniowo)
Forma zatrudnienia: umowa o pracę;

Szczegóły do pobrania tutaj.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi do pobrania tutaj.

Ogłoszenie opublikowane dnia 22.06.2023 r.


Dyrektor ROA w Łodzi poszukuje kandydatów do pracy Stanowisko: psycholog
Miejsce pracy: Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi Filia w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. J. Dąbrowskiego 13, Piotrków Trybunalski
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy (40 g. tygodniowo)
Forma zatrudnienia: umowa o pracę;

Szczegóły do pobrania tutaj.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi do pobrania tutaj.

Ogłoszenie opublikowane dnia 22.06.2023 r.


Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
z siedzibą w 91 - 420 Łódź, ul. Północna 27/29
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z filią w Piotrkowie Trybunalskim
na stanowisko: psycholog

Szczegóły do pobrania tutaj.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi do pobrania tutaj.


Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
z siedzibą w 91 - 420 Łódź, ul. Północna 27/29
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi
na stanowisko: psycholog

Szczegóły do pobrania tutaj.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi do pobrania tutaj.


Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
z siedzibą w 91 - 420 Łódź, ul. Północna 27/29
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z filią w Piotrkowie Trybunalskim
na stanowisko: psycholog

Szczegóły do pobrania tutaj.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi do pobrania tutaj.


Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
z siedzibą w 91 - 420 Łódź, ul. Północna 27/29
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z filią w Piotrkowie Trybunalskim
na stanowisko: inspektor ds. Wojewódzkiego Banku Danych

Szczegóły do pobrania tutaj.

Wstępne wyniki naboru tutaj.

Wyniki naboru tutaj.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi do pobrania tutaj.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi
na stanowisko główny księgowy

W wyniku przeprowadzonego procesu naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z siedzibą przy ul. Północnej 27/29 , 91-420 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej” oraz zarządzeniem dyrektora ROA Nr 7/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 w sprawie powołana Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko głównego księgowego Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi nie wyłoniono kandydata.

Pełna treść informacji o wynikach naboru do pobrania tutaj.


Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
z siedzibą w 91 - 420 Łódź, ul. Północna 27/29
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z filią w Piotrkowie Trybunalskim
na stanowisko: główny księgowy ROA

Szczegóły do pobrania tutaj.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi do pobrania tutaj.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi
na stanowisko główny księgowy

W wyniku przeprowadzonego procesu naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z siedzibą przy ul. Północnej 27/29 , 91-420 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej” oraz zarządzeniem dyrektora ROA Nr 5/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 w sprawie powołana Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko głównego księgowego Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi nie wyłoniono kandydata.

Pełna treść informacji o wynikach naboru do pobrania tutaj.


Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
z siedzibą w 91 - 420 Łódź, ul. Północna 27/29
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z filią w Piotrkowie Trybunalskim
na stanowisko: główny księgowy ROA

Szczegóły do pobrania tutaj.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi do pobrania tutaj.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi
na stanowisko główny księgowy

W wyniku przeprowadzonego procesu naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z siedzibą przy ul. Północnej 27/29 , 91-420 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej” oraz zarządzeniem dyrektora ROA Nr 2/2019 z dnia 08 stycznia 2019 w sprawie powołana Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko głównego księgowego Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi wyłoniono panią Iwonę Plucińską.

Pełna treść informacji o wynikach naboru do pobrania tutaj.


Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
z siedzibą w 91 - 420 Łódź, ul. Północna 27/29
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z filią w Piotrkowie Trybunalskim
na stanowisko: główny księgowy ROA

Szczegóły do pobrania tutaj.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi do pobrania tutaj.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi

W wyniku przeprowadzonego procesu naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z siedzibą przy ul. Północnej 27/29 , 91-420 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2018 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej” oraz zarządzeniem dyrektora ROA Nr 3/2018 z dnia 15 maja 18 w sprawie powołana Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko kierownika filii Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wyłoniono panią Anitę Mielczarek

Pełna treść informacji o wynikach naboru do pobrania tutaj.


Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
z siedzibą w: 91 - 420 Łódź, ul. Północna 27/29
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi
na stanowisko kierownik Filii ROA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

Szczegóły do pobrania tutaj.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi do pobrania tutaj.


Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
pilnie poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo
na stanowisku psychologa w Filii ROA w Piotrkowie Trybunalskim

Szczegóły do pobrania tutaj.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi
z siedzibą przy ul. Północnej 27/29, 91-420 Łódź
na stanowisko specjalista – pedagog – w ROA w Łodzi
na stanowisko specjalista – pedagog – w Filii w Piotrkowie Tryb.

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 2 etaty-pełny wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 02/2015
Data publikacji ogłoszenia: 30 kwietnia 2015 roku
Termin składania ofert do: 15 maja 2015 roku
Data publikacji informacji o wyniku naboru: 18 maja 2015 roku

W wyniku przeprowadzonego procesu naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z siedzibą przy ul. Północnej 27/29 , 91-420 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej” na stanowisko specjalisty - pedagoga w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi wyłoniono

1. Kubiak Dagmara Łódź

2. Różycka Marta Piotrków Tryb.

Pełna treść informacji o wynikach naboru do pobrania tutaj.


Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
ogłasza wyniki w I etapie naboru kandydatów do pracy
w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi
na stanowisko specjalista – pedagog

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 2 etaty – pełny wymiar czasu pracy (40 g.)
      1  etat – w siedzibie Ośrodka w Łodzi
      1 etat – w siedzibie filii Ośrodka w Piotrkowie Tryb.
Numer ewidencyjny naboru: 2/2015
Data publikacji ogłoszenia: 30 kwietnia 2015 r.
Termin składania ofert do: 15 maja 2015 r.

W wyniku przeprowadzonego I etapu procesu naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z siedzibą przy ul. Północnej 27/29, 91-420 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej” na stanowisko specjalisty - pedagoga w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi wyłoniono

  1. Kołodziejczyk Renata Łódź
  2. Gonera Izabela Piotrków Tryb.
  3. Kołodziejska Justyna Piotrków Tryb.
  4. Kubiak Dagmara Łódź
  5. Różycka Marta Piotrków Tryb.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.


Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy

Stanowisko: specjalista - pedagog
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:
2 etaty – pełny wymiar czasu pracy (40 g.)
         1 etat – w siedzibie Ośrodka w Łodzi
         1 etat – w siedzibie filii Ośrodka w Piotrkowie Tryb.
Numer ewidencyjny naboru: 2/2015
Data publikacji ogłoszenia: 30 kwietnia 2015 r.
Termin składania ofert do: 15 maja 2015 r.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Regulamin naboru do pobrania tutaj


Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy


Stanowisko: psycholog
Miejsce pracy: Filia ROA w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 2;
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy (40 g. tygodniowo);
Forma zatrudnienia: umowa o pracę;
Numer ewidencyjny naboru: 1/2015;
Data publikacji ogłoszenia: 15 kwietnia 2015 r.
Termin składania ofert: do 5 maja 2015 r.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Regulamin naboru do pobrania tutajOpublikował: Beata Kwaśniak
Publikacja dnia: 21.12.2023
Podpisał: Marek Bińkowski
Dokument z dnia: 24.10.2012
Dokument oglądany razy: 6 790