bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Status prawny

 ROA działa na podstawie m.in.:

  1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.998, z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.)
  3. Uchwały Nr XVIII/306/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: powołania Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi,
  4. Statutu nadanego uchwałą nr 2254/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 grudnia 2011 r.Opublikował: Anna Wysocka-Stasiak
Publikacja dnia: 20.12.2018
Podpisał: Marek Bińkowski
Dokument z dnia: 24.10.2012
Dokument oglądany razy: 3 568